Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ויזות מבקרים


 

כיצד להגיש בקשה לויזה?

מידע כללי

למעט מקרים יוצאי דופן, כל המועמדים לויזת מבקרים מעל גיל 14 ומתחת לגיל 80 נדרשים להופיע לראיון אישי. על מנת לקבוע מועד לראיון, יש לשלם את אגרת הויזה (אגרת MRV) ולתאם ראיון אישי. השגרירות לא תקבל מועמדים ללא הזמנה.

מועמדים לויזות דיפלומטיות, ילדים, מבוגרים, מגיל 80 ומעלה, ומועמדים מסוימים אשר אושרה להם ויזה לארה"ב בעבר, עשויים להיות זכאים לויזה ללא ראיון אישי בשגרירות, תחת התוכנית "פטור מראיון אישי"..

התוכנית "פטור מראיון אישי" מיועדת לילדים מתחת לגיל 14 או מבוגרים מגיל 80 ומעלה ולמועמדים מסוימים המבקשים לחדש את הויזה הקודמת שלהם (הקלק כאן לקריטריונים).

כל המועמדים לויזה נדרשים למלא את טופס הבקשה לויזה. לאחר מילוי טופס הבקשה, יש לעקוב אחר ההנחיות להמשך התהליך או אחר ההנחיות הרלוונטיות עבור מועמדים הפטורים מראיון אישי.  

מערכת קביעת התורים המקוונת והמוקד הטלפוני שמספרו 03-7621694 הינם המקורות הטובים ביותר לקבלת מידע בנוגע לתהליך הבקשה לויזה.

 • תהליך הבקשה לויזה 
 • תוכנית "פטור מראיון אישי" – הגשת הבקשה באמצעות שליח
  • מועמדים לויזה מתחת לגיל 14 או מגיל 80 ומעלה
  • חידוש ויזה
 • קביעה/ביטול מועד לראיון
 • הודעה ביטחונית
 • יצירת קשר

תהליך הבקשה לויזה כולל חמישה שלבים: 

 1. מילוי טופס הבקשה לויזה (DS-160) באופן מקוון
 2. יצירת חשבון אישי ותשלום האגרה
 3. קביעת מועד הראיון
 4. הכנה לראיון
 5. הראיון 

 

באפשרותכם להשלים מספר מהשלבים בשיחה עם נציג מהמוקד הטלפוני שמספרו 03-7621694

שלב 1: מילוי טופס הבקשה לויזה באופן מקוון

 • ניתן למלא את טופס הבקשה לויזה (160- DS) באתר שכתובתו: https://CEAC.state.gov/genniv ולרשום לפניכם את קוד הזיהוי של הבקשה. קוד זה הכרחי לקביעת התור לראיון ולקבלת הדרכון באמצעות שליח.
 • יש להדפיס את דף האישור של טופס הבקשה (הדף עם הברקוד). 

מידע נוסף:

 • יש למלא טופס נפרד עבור כל מועמד לויזה, ללא קשר לגיל המועמד, או בין אם הוא נוסע כחלק ממשפחה או קבוצה.  
 • יש לוודא את נכונות המידע המופיע בטופס הבקשה לפני ההקלקה על הכפתור 'חתום והגש'.
 • למידע נוסף אודות טופס הבקשה הקליקו כאן.

 

הערה חשובה: מילוי טופס הבקשה הינו השלב הראשון בתהליך הבקשה לויזה. יש להמשיך לשלב השני על מנת לשלם את האגרה ולקבוע מועד לראיון. שימו לב כי השגרירות לא תיצור עמכם קשר לאחר השלמת טופס הבקשה.

מועמדים לויזות מסוג 1J (חילופי מבקרים) אשר תוכנית החילופים פטורה מתשלום אגרת הויזה, צריכים ליצור קשר ישירות עם השגרירות באמצעות דוא"ל nivtelaviv@state.gov על מנת לקבל זימון לראיון אישי. 

שלב 2: רישום הבקשה לויזה ותשלום האגרה

למידע נוסף אודות אגרת הויזה הקליקו כאן.

שלב 3: קביעת מועד הראיון (למעט: ילדים, מבוגרים מעל גיל 80, ומועמדים מסוימים אשר אושרה להם ויזה לארה"ב בעבר – למידע נוסף הקליקו על "תכנית הפטור מראיון אישי")

 • לאחר תשלום האגרה, יש לתאם מועד לראיון אישי. ניתן לבצע זאת בשני אופנים:
 • ההזמנה לראיון תשלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה בעת יצירת החשבון. יש להדפיס את ההזמנה לראיון ולהביאה עמכם לשגרירות.

שלב 4: הכנה לראיון

על כל מועמד לויזה להביא את המסמכים הבאים:

 

 • דף האישור של טופס הבקשה (הדף עם הברקוד, DS-160).
 • דף אישור תשלום האגרה.
 • הזמנה לראיון.
 • תמונה צבעונית בגודל 5 ס"מ X 5 ס"מ, עם רקע לבן. להנחיות נוספות בנוגע לתמונה הקליקו כאן.
 • דרכון תקף של המועמד לויזה.
 • במידה וקיים, יש להביא דרכון המכיל ויזות קודמות לארה"ב. במידה ודרכון זה אינו בנמצא, יש לצרף מסמך המסביר את היעדרו.
 • על כל מועמד להכין מסמכים נלווים בהתאם לסוג הויזה המבוקשת. למידע נוסף יש לבחור את סוג הויזה ברשימת סוגי הויזות המופיעה באתרנו. מועמדים לויזות מבקרים מתבקשים, לרב, להציג מסמכים המאשרים כי מרכז חייהם מתנהל בארץ. לראיה, ניתן להציג מכתב העסקה, תלושי שכר, חוזה קבע צה"לי, מסמך רשמי על שירות סדיר בצה"ל, מסמך רישום וקבלה לאוניברסיטה או מכללה. מועמדים בעלי רקע טכני או מדעי מתבקשים לצפות בדרישות נוספות כאן.

 

שלב 5: הראיון

התייצבות לראיון אישי בשגרירות במועד שנקבע. למידע נוסף בנושאים:

תוכנית הפטור מראיון אישי

הגשת בקשה באמצעות שליח

כל המועמדים לויזה מחויבים להופיע לראיון אישי, פרט לויזות דיפלומטיות ולמי שעונה על התנאים לתכנית הפטור מראיון אישי. תכנית זו כוללת ילדים מתחת גיל 14, ומבוגרים מגיל 80 ואילך. כמו כן, מועמדים מסוימים שעונים על מספר קריטריונים כפי שנפרט בהמשך.

מועמדים אלו, בין אם מגישים בקשה לויזה בפעם הראשונה ובין אם מחדשים אותה, מוזמנים לשלוח את מסמכי הבקשה באמצעות חברת שליחויות. 

להלן הקריטריונים המקנים זכאות לפטור מראיון אישי:

מועמדים תחת גיל 14 ומבוגרים מגיל 80 ואילך:

 • קבוצות גיל אלו אינן מחויבות בראיון. מועמדים אלו רשאים לשלוח את מסמכיהם אלינו באמצעות שליח.
 • כדי להמשיך בתהליך יש לפעול בהתאם להנחיות המצוינות בקצרה בהמשך או באתר הרשמי לשירותי ויזה.
 • מועמדים נוספים העונים על הקריטריונים הבאים:
 • הויזה הנוכחית בתוקף, או שפגה לפני פחות מ- 12 חודשים.
 • הגשת הבקשה לויזה מתבצעת באותו המקום בו הוגשה הויזה הקודמת (לדוגמא: אם הבקשה לויזה הקודמת הוגשה בקונסוליה בירושלים, עליכם לפנות לירושלים בשנית, ולא לשגרירות, בתל אביב).
 • בקשת הויזה הנוכחית הינה לאותו סוג ויזה כשם הויזה הקודמת, והיא אחת מהסוגים הבאים: B, C, D, F, M, H, I, L, O, P, Q, R.
 • הויזה הקודמת הונפקה ביום ה- 1/1/2008 או לאחריו.
 • הויזה הקודמת אינה כוללת את אחת מהמילים הבאות, במקום המיועד לכתיבת הערות: Clearance, Blanket, Waiver.
 • בעת הנפקת הויזה הקודמת המועמד/ת הי(ת)ה בן/ת 14 או יותר. (מועמדים שכרגע הינם בני פחות מ-14, רשאים גם להגיש מועמדות תחת תכנית זו, ראו לעיל).

 

תהליך חידוש הויזה, למועמדים הפטורים מראיון אישי, מצוין בקצרה מטה. ניתן לפנות לאתר הרשמי לשירותי ויזה בכדי לצפות בהנחיות מפורטות ובכדי להתחיל בתהליך.

חידוש ויזה באמצעות שליח

בכדי לחדש את הויזה על ידי שליחת הטפסים באמצעות שליח, עליכם לעמוד בכל התנאים המצוינים לעיל. במידה ואינכם עומדים בכל התנאים, עליכם לתאם מועד לראיון בהתאם לתהליך הגשת בקשה לויזה.

תהליך חידוש הויזה למועמדים הפטורים מראיון אישי (באמצעות שליח)

מועמדים תחת גיל 14 ומגיל 80 ואילך:

 • מילוי טופס הבקשה לויזה (DS-160) באופן מקוון
 • יצירת חשבון אישי ותשלום האגרה
 • הכנת המסמכים
 • הגשת המסמכים והדרכון לשגרירות באמצעות חברת שליחויות

באפשרותכם להשלים מספר מהשלבים בשיחה עם נציג מהמוקד הטלפוני. שמספרו 03-7621694.

שלב 1: מילוי טופס הבקשה לויזה באופן מקוון

 • ניתן למלא את טופס הבקשה לויזה (160- DS) באתר שכתובתו: https://CEAC.state.gov/genniv יש להדפיס את דף האישור של טופס הבקשה (הדף עם הברקוד). מספר הבקשה (הברקוד) הכרחי לקביעת תור ולקבלת הדרכון באמצעות שליח.
 • יש למלא טופס נפרד עבור כל מועמד לויזה, ללא קשר לגיל המועמד, או בין אם הוא נוסע כחלק ממשפחה או קבוצה.  
 • יש לוודא את נכונות המידע המופיע בטופס הבקשה לפני ההקלקה על הכפתור 'חתום והגש'.
 • למידע נוסף אודות טופס הבקשה הקליקו כאן.

 

הערה חשובה: מילוי טופס הבקשה הינו השלב הראשון בתהליך הבקשה לויזה. יש להמשיך לשלב השני על מנת לשלם את האגרה ולהגיש את המסמכים. שימו לב כי השגרירות לא תיצור עמכם קשר לאחר השלמת טופס הבקשה.

שלב 2: רישום הבקשה לויזה ותשלום האגרה

 • יש להיכנס לאתר הרשמי לשירותי ויזה: https://usvisa-info.com/he-IL/selfservice/ss_country_welcome  
 • יש להקליק על "יצירת חשבון". 
 • יש להכניס את הפרטים האישיים של המועמד לויזה.
 • יש לבחור ב'חידוש ויזה - תהליך בקשה לשירות משלוחים'.
 • לבסוף, יש לשלם את אגרת הויזה ולהדפיס את אישור התשלום. למידע נוסף אודות אגרת הויזה הקליקו כאן.

במידה ואתם מעוניינים להגיש את המסמכים באמצעות בן משפחה, אשר בכוונתו לקבוע תור לראיון אישי, עליכם לפעול כדקלמן:

 • הוסיפו את פרטי המועמד אשר פטור מראיון אישי לחשבון בן המשפחה באתר https://usvisa-info.com/he-IL/selfservice/ss_country_welcome. על מנת לשמור על מועד הראיון, מומלץ לבצע את ההוספה לפני קביעת התור.
 • שלמו את האגרה.
 • הדפיסו את אישור הפגישה.

שלב 3: הכנת המסמכים

יש להכין את המסמכים הבאים בעבור כל מועמד לויזה הפטור מראיון:

 • אישור טופס הבקשה (DS-160, הדף עם הברקוד).
 • אישור תשלום האגרה.
 • אישור קביעת פגישה.
 • תמונה צבעונית בגודל 5 ס"מ X 5 ס"מ, עם רקע לבן. להנחיות נוספות בנוגע לתמונה הקליקו כאן.
 • דרכון עדכני של המועמד.
 • במידה וקיים, יש להביא דרכון המכיל ויזות קודמות לארה"ב. במידה ודרכון זה אינו בנמצא, יש לצרף מסמך המסביר את היעדרו.
 • על כל מועמד להכין מסמכים נלווים בהתאם לסוג הויזה המבוקשת. למידע נוסף יש לבחור את סוג הויזה ברשימת סוגי הויזות המופיעה באתרנו. מועמדים לויזות מבקרים מתבקשים, לרב, להציג מסמכים המאשרים כי מרכז חייהם מתנהל בארץ. לראיה, ניתן להציג מכתב העסקה, תלושי שכר, חוזה קבע צה"לי, מסמך רשמי על שירות סדיר בצה"ל, מסמך רישום וקבלה לאוניברסיטה או מכללה. מועמדים בעלי רקע טכני או מדעי מתבקשים לצפות בדרישות נוספות כאן. 

שלב 4: הגשת המסמכים והדרכון לשגרירות

עליכם להעביר את המסמכים והדרכון לאחת מנקודות האיסוף של חברת השליחויות UPS. לפירוט הקליקו כאן.

במידה ואתם מעוניינים להגיש את המסמכים והדרכון באמצעות בן משפחה, אשר נקבע עבורו תור לראיון אישי, על בן המשפחה להציג אותם במעמד הראיון.

ניתן לפנות לאתר הרשמי לשירותי ויזה בכדי לצפות בהנחיות מפורטות ובכדי להתחיל בתהליך.

מידע נוסף הנוגע לתכנית הפטור מראיון אישי:

 • לתשומת ליבכם: תהליך הטיפול בבקשה עשוי להמשך כשבועיים.
 • מועמדים מסוימים יידרשו לעבור תהליך נוסף. 
 • לקונסול שמורה הזכות להזמינך לראיון אישי.
 • במידה והוחלט שהינך נדרש לראיון אישי, ישלחו אליך הנחיות כיצד לתאם ראיון.
 • במקרה של ילדים המבקשים לנסוע לארה"ב על מנת להתאזרח, יש לצרף למסמכי הבקשה עבור הילד את ההזמנה לפגישה שנשלחה אליכם על ידי המשרד לבטחון פנים האמריקאי (DHS).

למידע נוסף אודות טופס הבקשה הקליקו כאן

תיאום וביטול ראיונות אישיים

ניתן לבטל או לדחות ראיונות אישיים עד שנה מיום תשלום אגרת הויזה, ללא תוספת עלות.

ניתן לבטל או לדחות מועד ראיון באופנים הבאים:

 1. באמצעות האתר הרשמי לשירותי ויזה: https://usvisa-info.com/he-IL/selfservice/ss_country_welcome. יש להכנס לחשבון האישי ולעקוב אחר ההוראות לביטול הראיון האישי. לאחר ביטול הראיון הקיים, ניתן לקבוע מועד חדש. 
 2. באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו 03-7621694.

לתשומת ליבכם: במידה ואתם מבקשים לשנות או לבטל את ראיונכם יום עסקים אחד טרם המועד שנקבע או לאחריו, עליכם ליצור קשר במייל: contactus_he_TA@usvisa-info.com

הודעה בטחונית:

טרם הכניסה לשגרירות תתבקשו לעבור בדיקה בטחונית. להלן רשימה של פריטים שמותר/אסור להכניס לשגרירות. 

לתשומת לבכם: השגרירות אינה מפעילה שירות שמירת חפצים. באפשרותכם להשתמש בשירותיהם של בתי עסק פרטיים בקרבת השגרירות. חשוב לציין כי השגרירות אינה מקושרת אליהם ואינה אחראית לאיכות השירות המוענק בהם.

רשימת הפריטים שאסור/מותר להכניס לשגרירות:

אסור

 • תיקים
 • תיקי גב וארנקים גדולים
 • מזוודות
 • ציוד אלקטרוני, כולל טלפונים ניידים
 • נוזלים, תרסיסים, אבקות, מצתים, גפרורים וכדומה
 • כלי נשק מכל סוג

 

מותר

 • שקיות קטנות לנשיאת מסמכים
 • דרכון ומסמכים רלוונטים
 • ארנק קטן
 • עיתון/ספר (לא בגרסה אלקטרונית)
 • כלי כתיבה
 • מפתחות רכב, בית

 

יצירת קשר

למידע נוסף אודות תהליך הבקשה לויזה, סיוע בקביעת מועדי ראיונות ולשאלות נוספות, אנא בקרו באתר הרשמי לשירותי ויזה:

 https://usvisa-info.com/he-IL/selfservice/ss_country_welcome 

למענה אנושי, ניתן ליצור קשר עם המוקד הטלפוני:

מספר הטלפון בישראל: 03-7621694. שעות פעילות: ראשון עד חמישי, 8:00– 18:00.

מספר טלפון בארה"ב: 703-439-2342+ שעות פעילות: שני עד שישי,  8:00– 18:00 (EST).