Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ויזות


קריטריונים לראיון חירום

קריטריונים לראיון חירום

שגרירות ארה"ב בתל אביב מאשרת מספר מוגבל של ראיונות חירום, במצבים הבאים:

  • מקרה חירום רפואי, אשר דורש טיפול במוסד רפואי בארה"ב.
  • ביקור קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה, אשר חולה מאוד או חולה אנושות.
  • סטודנטים ומשתתפים בתוכנית חילופי מבקרים (ויזות מסוג F, M, J), הנדרשים להגיע לארה"ב בתאריך התחלת הלימודים או התוכנית.
  • מועמדים לויזות עבודה מסוג H, L, P, O, הנדרשים להגיע לארה"ב בתאריך תחילת ההעסקה שלהם.
  • ביקור לא צפוי למטרת עסקים, בעל חשיבות תרבותית, פוליטית, עיתונאית או כלכלית. 

כיצד ניתן להגיש בקשה לראיון חירום?

שלב 1: יש לקבוע מועד לראיון באמצעות מערכת קביעת התורים:
https://ais.usvisa-info.com/en-il/niv.

שלב 2: לאחר תשלום אגרת הויזה וקביעת מועד הראיון, ניתן להגיש בקשה לראיון חירום באופן מקוון, על ידי כניסה לחשבונך האישי באתר קביעת התורים ובחירה באפשרות   'בקשה להקדמה'. כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה באמצעות מוקד הפניות במספר:          03-9058062

יש לשלוח את המסמכים התומכים בבקשה לראיון חירום (לדוגמה: מכתב מבית החולים, מסמך רפואי וכדומה) לכתובת: nivtelavivemrg@state.gov, מיד לאחר הגשת הבקשה לראיון חירום במערכת קביעת התורים. 

מחלקת הויזות מאשרת ראיונות חירום בהתאם לעומס העבודה ולשיקולים נוספים אחרים. המחלקה שואפת לענות על כל בקשה בהקדם האפשרי. במידה והבקשה לראיון חירום אושרה, תקבל/י הודעה בדוא"ל עם מועד הראיון החדש. הדוא"ל ישלח לכתובת שהוכנסה בעת קביעת המועד לראיון. במידה והבקשה לא אושרה, יש להגיע למועד הראיון המקורי.

אישור הבקשה לראיון חירום אינו מבטיח את אישור הויזה. חובת ההוכחה לזכאות לויזה מוטלת על המועמד בלבד.