Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ויזות


הגשת בקשה לראיון מזורז/דחוף

הגשת בקשה לראיון חירום

שגרירות ארה"ב בתל אביב מזרזת מספר מוגבל של תורים לראיון ורק מהסיבות הבאות:

  • מקרה חירום רפואי הכרוך בסכנת חיים ומצריך טיפול במוסד רפואי אמריקאי.
  • ביקור קרובי משפחה החולים אנושות/הנמצאים בסכנת חיים.
  • סטודנטים ומועמדים לויזת חילופי מבקרים (ויזות F, M, J ) שלא התאפשר להם לטוס לארה"ב בזמן להרשמה או לתחילת התוכנית/הקורס.
  • מועמדים לויזה בעלי בקשת עבודה מאושרת (ויזות H, L, P, O ).
  • ביקורים למטרות עסקיות בהם הזמן הוא גורם מכריע, אשר מקדמים אינטרסים עסקיים אמריקאיים, כמו עידוד ייצוא, השקעה זרה ישירה והשתתפות בירידי מסחר בארה"ב.

ניתן להגיש בקשה להקדמת הראיון אך רק לאחר שנקבע התור לראיון במועד הזמין הראשון.

כיצד להגיש בקשה לראיון חירום?

שלב 1: יש לקבוע תור לראיון. ראשית, יש לקבוע תור רגיל לראיון, גם אם התאריך אינו מתאים לתוכניות הנסיעה שלך. הקלק כאן להנחיות כיצד לקבוע תור לראיון. 

שלב שני: יש להגיש בקשה לראיון חירום. שלח את בקשתך לראיון חירום לדוא"ל: nivtelavivemrg@state.gov. בבקשה יש לכלול את הפרטים הבאים: 

  •  השם המלא של המועמד לויזה המבקש את ראיון החירום.
  • התאריך הנוכחי לראיון.
  • תיאור מפורט של הסיבה להגשת הבקשה לראיון חירום.
  • מסמכים נוספים המוכיחים את הצורך בראיון חירום. 

ראיונות חירום יאושרו על ידי מחלקת הויזה בשגרירות בלבד, בהתאם לעומס העבודה ושיקולים אחרים. זמן הטיפול בבקשה לראיון חירום הוא 2 ימי עבודה. אם הבקשה תאושר, המועמד לויזה יקבל דוא"ל שבו מועד חדש לראיון. אם הבקשה לא תאושר, המועמד לויזה מתבקש להופיע למועד הראיון המקורי. 

אישור ראיון חירום אינו מהווה הבטחה לאישור הויזה. לפי החוק האמריקאי, חובת ההוכחה לזכאות לויזה מונחת על המועמד לויזה.