Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ויזות מבקרים


טפסי בקשה לויזת מבקרים

 

160-DS – טופס הבקשה לויזה

כל המועמדים לויזה נדרשים למלא את טופס הבקשה לויזה (DS-160 ) בכתובת:ceac.state.gov לפני קביעת התור לראיון. לאחר שסיימת למלא את טופס הבקשה, הדפס את דף האישור, אשר בו מופיע מספר הזיהוי של הטופס. עליך להביא עמך את דף האישור ליום הראיון בשגרירות.

מועמדים לויזה מסוג   E נדרשים גם הם למלא את טופס הבקשה 160-DS . כמו כן, המעסיק (או המועמד) נדרש למלא גם את הטופס DS-156 E .

בעת קביעת התור לראיון בכתובת: visainfo.us-visaservices ‏, או באמצעות מרכז הפניות, תתבקש לספק את מספר הזיהוי של טופס הבקשה שלך. גם מועמדים שאושר להם ראיון מזורז/דחוף נדרשים למלא את טופס הבקשה לויזה בכתובת: ceac.state.gov/genniv 

דרישות תמונה

עליך להביא לראיון הוויזה שתי תמונות זהות בהתאם לדרישות המוזכרות מטה, גם אם צרפת תמונה לטופס המקוון. למידע נוסף אודות הדרישות לויזה הקלק כאן.

התמונה חייבת להיות:

 • בצבע 
 • בפרופורציה אשר תאפשר שהראש יהיה בגודל 22 מ"מ עד 35 מ"מ או יתפוס בין 50% עד 69% מסך כל גובה התמונה – מתחתית הסנטר ועד קצה הראש. לפרטים נוספים אודות דרישות גודל התמונה ראה: Photo Composition Template
 • עדכנית, אשר צולמה ב- 6 החודשים האחרונים. יש לוודא כי התמונה משקפת את המראה הנוכחי שלך. 
 • על רקע לבן או קרם. 
 • להציג את הפנים במלואם, במבט חזיתי לעבר המצלמה. 
 • בהבעת פנים ניטראלית ועם שתי העיניים פקוחות. 
 • בלבוש רגיל ויומיומי. 
 • אין ללבוש מדים, פרט ללבוש דתי הנלבש באופן יומיומי. 
 • אין לחבוש כובע או כיסוי ראש המסתיר את השיער או את קו השיער, אלא אם כן כיסוי הראש/כובע נחבש באופן יומיומי מסיבות דתיות. פני המועמד חייבים להיות גלויים לחלוטין ויש לוודא כי כיסוי הראש/כובע אינו מטיל צל על הפנים. 
 • אין לכלול בתמונה אוזניות, מכשירים אלחוטיים, או פריטים דומים. 
 • אם אתה מרכיב משקפיים בדרך כלל (ללא עדשות כהות), מכשיר שמיעה או פריט דומה, ניתן להרכיבם בתמונה. 
 • אין להצטלם עם משקפיים בעלי עדשות כהות. 
 • אם אתה מרכיב משקפיים, ודא כי אין השתקפות על עדשות המשקפיים, אשר תגרום להסתרת העיניים. ניתן להימנע מהשתקפות ע"י הטייה קלה של המשקפיים מטה, ע"י כיבוי ההבזק של המצלמה, או ע"י הורדת המשקפיים לפני הצילום.