Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ויזות מבקרים


טפסי בקשה לויזת מבקרים

אגרות  ויזה
כמה עולה להגיש בקשה לויזה?
כיצד ניתן לשלם את האגרה לויזה?
הקונסול האמריקאי סירב לבקשת הויזה שלי. האם אני יכול לקבל החזר כספי?
היכן ניתן למצוא רשימה של כל האגרות?
אגרת SEVIS
אגרה עבור ויזת Blanket L1

כמה עולה להגיש בקשה לויזה?
עבור רוב סוגי הויזה תעריף האגרה הינו 160$. עבור ויזות מסוג H, L, O, P, R התעריף הינו  190$. עבור ויזת E התעריף הינו 270$. האגרה תקפה עבור האדם ששמו מופיע בקבלה בלבד. האגרה תקפה למשך שנה מיום הרכישה, או עד יום הראיון בשגרירות – התאריך המוקדם מבין השניים. במקרים מסוימים יש לשלם אגרה נוספת בהתאם לאזרחות המועמד לויזה (דרכונים זרים) ולסוג הויזה. את האגרה הנוספת ניתן לשלם בשגרירות ביום הראיון – ניתן לשלם במזומן בלבד. למידע נוסף הקלק כאן.

כיצד ניתן לשלם את האגרה לויזה?
ניתן לשלם את האגרה לויזה באחת מהאפשרויות הבאות:
אפשרות 1: תשלום בכרטיס אשראי (ויזה, מסטרכארד, או אמריקן אקספרס) במערכת קביעת התורים. בכדי לשלם את האגרה, יש ליצור חשבון במערכת זו. על מנת ליצור חשבון יש להקליק על  'יצירת חשבון' ולעקוב אחר ההוראות.
אפשרות 2: תשלום במזומן באחד מסניפי דואר ישראל. בכדי לשלם את האגרה בדרך זו, יש ליצור חשבון במערכת קביעת התורים. על מנת ליצור חשבון יש להקליק על  'יצירת חשבון' ולעקוב אחר ההוראות. המערכת תייצר עבורכם קבלה לתשלום בבנק הדואר בהתאם לסוג הויזה הרלוונטית עבורכם; על הקבלה יצוין הסכום שעליכם לשלם. יש להדפיס את הקבלה, להציגה באחד מסניפי בנק הדואר ולשלם את הסכום המצוין עליה. בעת התשלום, תקבלו מבנק הדואר קבלה שעליה מספר אישור תשלום. שימו לב: התשלום יכנס לתוקף לאחר יום עסקים אחד מרגע התשלום בבנק הדואר. לאחר יום עסקים אחד מתשלום האגרה בבנק הדואר, ניתן לחזור למערכת קביעת התורים, או להתקשר למוקד הפניות בטלפון:   03-9058062  , על מנת לעדכן את התשלום ולהמשיך את תהליך הבקשה לויזה.    
הקונסול האמריקאי סירב לבקשת הויזה שלי. האם אני יכול לקבל החזר כספי?
דמי האגרה (MRV ) אינם ניתנים להחזרה.  
היכן ניתן למצוא רשימה של כל האגרות? 
ניתן למצוא רשימה של כל האגרות באתר שכתובתו:
 http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/fees-reciprocity-tables.html
אגרת SEVIS  
אגרת ה – SEVIS הינה אגרה חד פעמית עבור מועמדים לויזות מסוג J, F, M .

  • אגרת ה – SEVIS עבור ויזות סטודנט (F, M ) הינה 200$
  • אגרת ה – SEVIS עבור ויזת חילופי מבקרים (J ) הינה 180$. עבור תוכניות חילופי המבקרים הבאות, אגרת ה – SEVIS הינה 35$: תוכנית עבודת קיץ/טיול, תוכניות או פר ותוכניות עבור מדריכים במחנות קיץ.

יוצאי דופן: מועמדים לויזה המשתתפים בתוכנית הממומנת על ידי סוכנות ממשלתית (מספרי תוכנית המתחילים ב: G-1, G-2, G-3 , G-7 ), פטורים מתשלום אגרת ה – SEVIS .
בני משפחה (ויזות F-2, J-2, M-2 ) אינם נדרשים לשלם את אגרת ה – SEVIS
אגרה עבור ויזת Blanket L1
את האגרות הבאות ניתן לשלם במזומן בלבד, ביום הראיון בשגרירות:

  • אגרת איתור וטיפול במקרי הונאה  על סך 500$: כל מועמד לויזת Blanket L1 נדרש לשלם אגרה זו. יש לשלם אגרה זו בנוסף לאגרת ה – MRV וללא קשר אם הויזה אושרה או לא.
  • אגרה על סך 2250$: על פי סעיף 111-230 לחוק הציבורי, הידוע בשם: "חוק ביטחון גבולות", מועמדים מסוימים לויזת Blanket L1 נדרשים לשלם אגרה נוספת על סך 2250$, אם לחברה המעסיקה יש יותר מ – 50 עובדים בארה"ב ויותר מ – 50% מהעובדים הינם על ויזת L1 . כל עובד בחברה המגיש בקשה לויזת Blanket L1 נדרש לשלם אגרה זו.